واژه‌ی «درون» و «بیرون» به‌جای داخل و خارج

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز: «درون» و «بیرون» به‌جای داخل و خارج

  به‌کارگرفتن تنها 1 واژه‌ی پارسی به جای واژگان بیگانه (عربی، انگلیسی و... کمک بسیار بزرگی به ساختار زبان پارسی می‌کند و از آسیب به دستور زبان ما جلوگیری می‌کند؟

  از امروز به‌جای واژه‌های بیگانه‌ی «داخل» و «خارج»، واژه‌های پارسی «درون» و «بیرون» را در نوشته‌ها و گفتار خود به‌کار ببریم.

/ 3 نظر / 73 بازدید
هموطن

می توانید به نشریه رسمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه کنید و دیدگاه رسمی آن را ببینید ... آخر طبق مفاهیم غربی ایران یا کشور پارس یک کشور یک ملت و یک زبان است . چنین ادعای وقیحانه ای را در ترکیه نیز همانند ایران می بینیم می دانیم که هر دو پان فارس و پان تورک از یک آبشخور غربی سیراب می شوند ... طبق قانون اساسی جمهوری ترکیه هرکس که تحت حاکمیت جمهوری ترکیه در قلمرو آن زندگی می کند و وطنداشلیق محسوب شده و شناسنامه جمهوری ترکیه را داشته باشد تورک محسوب می شود ( مشابه همان وقاحت زبان فارسی در ایران) حا اینکه بیش از 60 درصد مردم ترکیه کورد و کورمانج و دیملک و زازا و گیلک می باشند روزی یک پیرزن کورمانج که ترکی حرف زدن هم بلد نبود به کورمانجی می گفت من سواد ندارم پدرم کورمانج بوده مادرم کورمانج بوده خودم هم به جز کورمانجی زبان دیگری بلد نیستم بعد می گویند تو تورکی ...! بله وقاحت حد و مرز ندارد چه در ایران چه در ترکیه[لبخند]

هموطن

فرهنگستان زبان فارسی هم بخشی از نقشه شوم غربی است برای ملت سازی فارسی و حذف هویتهای دیگر در کشور ما و ایجاد قطب قدرتمند فارسی برای شکاف و مقابله با عرب و تورک و هندی نشریه رسمی فرهنگستان زبان فارسی عقیده دارد که در ایران فقط یک زبان وجود دارد و آن فارسی است و هرچه مغایر آن باشد «گویشی» از فارسی است با وقاحت تمام و کاملاً غیر علمی ترکی و عربی را هم گویشی از فارسی می داند . درمورد گیلکی و کوردی و بلوچی و تاتی و تالشی چون از یک خانواده زبانی هستند زبان بودن آنها برای همگان آشکار نیست ولی ترکی و عربی چون از خانواده های زبانی جدایند همه می دانند که آنها زبانهایی مستقلند اما وقاحت فرهنگستانی حد اندازه ندارد

هموطن

فرهنگستانهای زبان ازابزاراصلی توطئه فراماسونری برای نابودی جهان اسلام وتجزیه آن به چهارملت جعلی جدید تورک و فارس وعرب و هندی است غرب از هر وسیله برای ملت سازی تاریخسازی وزبانسازی برای دوری هرچه بیشتر مسلمانان استفاده نموده و تمام دستگاه طویل و عریض سیاسی ودانشگاهی ان از قرن گذشته مشغول این کارند .. بنابراین دانشمندان شرق شناس هم بخشی از این جریانند و نبایستی به تحقیقات به اصطلاح علمی آنان استناد نمود .. تحقیقات علمی آنان در اصل پیاده کردن نقشه ملت سازی است