ما گل های خندانیم: یکی از زیباترین شعرهای کتاب های درسی

یادی از گذشته‌ها: یکی از زیباترین شعرهای کتاب های درسی

 

ما گل های خندانیم /*/  فرزندان ایرانیم
خاک "ایران زمین" را  /*/  بهتر ز جان می دانیم
ما باید "دانا" باشیم  /*/ هشیار و بینا باشیم
از   بَهر   حفظ   ایران /*/ باید توانا باشیم
آباد  باش  ای   ایران  /*/  آزاد باش ای ایران
از   ما   فرزندان  خود  /*/  دل‌شاد باش ای ایران
 

/ 1 نظر / 128 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir