معادل واژه عکس‌العمل (واکُنش) فعال (کُنش‌گر)

  پیشتیبانی کردن از واژه‌‎های پارسی می‌تواند به جا افتادن این واژه‌ها در رسانه‌ها و گفتار مردم عادی نیز منجر شود. برای نمونه واژه‌ی «کُنش‌گر» واژه‌ای کم و بیش تازه است که به خوبی در رسانه‌ها و دیگر جاها به‌کار می‌رود و جای واژه‌ی عربی و کم و بیش نامفهوم «فعال» را گرفته.

کنشگر سیاسی / کنشگر حقوق بشر / کُنش‌گر حقوق کودکان / کُنش‌گر محیط زیست

کنشگر مدنی / کنشگر اجتماعی

/ 0 نظر / 51 بازدید