واژه‌ی «پیش» و «دوباره» به‌جای قبل و مجددا

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز: «پیش» و «دوباره» به‌جای قبل و مجددا

  چرا زمانی که می‌توانیم برابرهای (معادل) پارسی را بدون هیچ دشواری به‌کار ببریم، از واژه‌های بیگانه که به دستگاه دستوری زبان ما آسیب می‌زنند بهره ببریم؟

  از امروز به‌جای واژه‌های بیگانه‌ی «قبل» و «مجددا»، واژه‌های پارسی «پیش» و «دوباره» را در نوشته‌ها و گفتار خود به‌کار ببریم.

/ 0 نظر / 39 بازدید