شعر روز: غزلی زیبا از خواجوی کرمانی

ساقیا ساغر شراب کجاست     //    وقت صبح‌ست آفتاب کجاست
خستگی غالب‌ست مرهم کو     //    تشنگی بی‌حدست آب کجاست
درد نوشان درد را به صبوح     //    جز دل خون‌چکان کباب کجاست
همه عالم غمامِ غم بگرفت     //    خور رخشان مَه نقاب کجاست
لعل نابست آب دیده‌ی ما     //    آن عقیقین مذاب ناب کجاست
تا بکی اشک بر رخ افشانیم     //    آخر آن شیشه گلاب کجاست
بس که آتش زبانه زد در دل     //    جگرم گرم شد لعاب کجاست
از تف سینه و بخار خمار     //    جانم آمد به‌لب شراب کجاست
دلم از چنگ می‌رود بیرون     //   نغمه‌ی زخمه‌ی رُباب کجاست
بجز از آستان باده فروش     //    هر شبم جایگاه خواب کجاست

/ 0 نظر / 133 بازدید