عکس جمشید شاه در شاهنامه

برای خواندن درباره ی جمشید شاه پیشدادی و کارهای او به نشانی زیر بروید:

 http://ariapars.persianblog.ir/post/309

عکس جمشید شاه پیشدادی در شاهنامه بر روی تخت جمشید بر دست دیوان و پریان

عکس جمشید در اندازه بزرگتر

/ 0 نظر / 34 بازدید