معادل فارسی وطن، شاهد و گجت

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز

به جای واژه‌ی «وطن»، واژه‌ی پارسی «میهن» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «شاهد»، واژه‌های پارسی «گُواه» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «گجت»، واژه‌ی پارسی «ابزارک» را به‌کار ببریم


/ 0 نظر / 39 بازدید