شمشیر جواهرها و گنج های نادرشاه

فرتور (عکس) تاریخی برگزیده‌ی امروز

شمشیر جواهرنشان و گوهرهای نادر شاه، شاه ایران‌زمین که اکنون بخشی از گوهرها و جواهرات بانک مرکزی ایران است.

/ 0 نظر / 381 بازدید