عکس سرزمین ماد (آتروپاتگان-آذربایجان)

آیا می دانید سرزمین «آتورپاتگان» یا «ماد کوچک» کجاست؟ آیا می دانید نام «آذربایجان» در واقع از نام آتورپاتگان که به معنای نگاهبان آتش است ریشه گرفته است (به گفته ی استرابو ریشه در نام سردار ایرانی آتروپات دارد)؟
آیا می دانید آذربایجان همواره در درازای تاریخ کانون ایرانی گری بوده است و مردم این سامان، دارای تباری ایرانی اند و با دیگر اقوام ایرانی دارای ریشه ی مشترکی هستند؟
آیا می دانید در آذربایجان تا همین 400 سال پیش زبانی ایرانی و بومی به نام «پهلوی - آذری» رواج داشته است و با چیرگی و حکم فرمایی چند صد ساله ی ترکان-مغولان مهاجر و تازه از ره رسیده که معمولا آذربایجان را پایتخت خود می کردند این زبان آرام آرام از میان رفته و زبان ترکی به زور شمشیر در آذربایجان جا افتاده است؟
آیا می دانید مادها نخستین فرمان روایی ایرانی - آریایی را به راه انداختند؟ مادها را می توان آذری ها و کردهای امروزین دانست. بخش آذربایجان در واقع همان ماد کوچک است که در اسناد فراوان از آن یاد شده است. مادها اقوامی ایرانی و هم ریشه با دیگر اقوام ایرانی بوده اند.

در دنباله ی کار به روشن گری های بیش تری در این باره خواهیم پرداخت. ولی هم اکنون درباره ی ویژگی های جغرافیایی «آتروپاتگان» یا آذربایجان در دوران باستان، در این نشانی بخوانید:

http://ariapars.persianblog.ir/post/190

عکس مرزهای دولت ایرانی ماد

عکس شیر سنگی همدان یادگار دولت ایرانی ماد

/ 0 نظر / 24 بازدید