معادل فارسی حادثه، حوادث و نفر (رویداد، تن)

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز: تَن و رویداد

چرا زمانی که می‌توانیم برابرهای (معادل) پارسی را بدون هیچ دشواری به‌کار ببریم، از واژه‌های بیگانه که به دستگاه دستوری زبان ما آسیب می‌زنند بهره ببریم؟

از امروز به‌جای واژه‌های بیگانه‌ی «حادثه»، «حوادث» و «نفر»، واژه‌های پارسی «رویداد»، «رویدادها» و «تَن» را در نوشته‌ها و گفتار خود به‌کار ببریم.

/ 0 نظر / 79 بازدید