ایران بزرگ فرهنگی چیست و دربرگیرنده‌ی چه جاهایی است؟

  ایران بزرگ فرهنگی شامل کشور کنونی ایران (همگی اقوام درون ایران) + خُراسان شرقی، آریانا + اران (جمهوری دروغین آذربایجان)، ارمنستان، گرجستان + کردستان عراق، ترکیه، سوریه و دیگر تیره‌های ایرانی‌تبار است.

  گستره‌ی مرزی (حدودی) تیره‌هایی که تبار ایرانی دارند

/ 0 نظر / 88 بازدید