معادل فارسی کلمات مکث، حداقل، ترمینال

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز

به جای واژه‌ی «مکث»، واژه‌ی پارسی «درنگ» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «حداقل»، واژه‌های پارسی «دست‌کم» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «ترمینال»، واژه‌ی پارسی «پایانه» را به‌کار ببریم

/ 0 نظر / 86 بازدید