واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز

به جای واژه‌ی «بَعد، بعدی»، واژه‌ی پارسی «پَس، پَسین» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «قبل، قبلی»، واژه‌های پارسی «پیش، پیشین» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «آخرین»، واژه‌ی پارسی «واپَسین» را به‌کار ببریم


/ 0 نظر / 31 بازدید