رقص، زبان و فرهنگ مردمان لزگی قفقاز

   رقص لزگییا رقص لزگینکا (به انگلیسی: Lezgi)‏ رقص رزمی بزمی مردمان لزگی و از جمله مشهورترین و قدیمی‌ترین آنهاست که از مردم لزگی اقتباس شده و تحت تاثیر نام مردم لزگی به رقص لزگینکا و بعدها به رقص لزگی شهرت یافته است. لزگی‌ها مردمانی مسلمان وساکن جمهوری خودمختار داغستان روسیه و در سرزمین اران (جمهوری جعلی آذربایجان) در منطقه قفقاز هستند.
   
   لزگی‌ها تیره‌ای هستند که در جنوب داغستان و شمال شرق اران (جمهوری جعلی آذربایجان) زندگی می‌کنند و به زبان لزگی صحبت می‌کنند. سرشماری سال ۲۰۰۲ در روسیه نشان می‌دهد که ۴۱۳ هزار لزگی در این کشور وجود دارد. سرشماری سال ۱۹۹۹ جمهوری آذربایجان نیز جمعیت لزگی‌ها در این کشور را ۱۷۸ هزار نفر اعلام کرده است. بیشتر لزگی‌ها مسلمان و اهل تسنن هستند.

   زبان لزگی یکی از زبان‌های قفقازی، شاخه شمال شرقی (یا داغستانی) است که بیشتر گویشوران آن در جنوب جمهوری داغستان در فدراسیون روسیه و شمال جمهوری آذربایجان سکونت دارند. گویشوران زبان لزگی اهل قومی به همین نام و از اقوام بومی قفقاز هستند.

/ 1 نظر / 377 بازدید
Azərbaycan. TÜRK

TÜRK. AZƏRBAYCAN???????????????????????????????? درمحضر آذربایجان تورک ای هرزه گیاه باغ ایران ای روبهه سرزمین شیران بازی ننمای بادم شیر هرچندبدست اوست زنجیر توهین ننمابه قوم وکیشم کزهرجهتی من ازتوبیشم درمحضرتورک(آذربایجان) ادب نگه دار سرخم کن حرمت وادب دار ماباادبیم باادب باش وزبی ادبی گزیده لب باش ماتورک(آذربایجان) غیوروقهرمانیم ماحاکم مردم جهانیم ماسرور وقهرمانه تورکیم مازاده سرزمین گرگیم پاچون به حریم ما گذارید ساکت شده پارس کم نمایید روی تواگرکمی حیاداشت اندیشه ی تواگرصفاداشت گراحمق وبی حیانبودی درمانده وبی نوانبودی درخانه ی دل تورا چوکس بود فرمایش شهریاربس بود اماچه کنم که بی حیایی تومظهره جوری وجفایی ای مظهره هرفسادوپستی توحرمت تورکانو شکستی بنگرکه چه بی اصالتی تو بی حرمت وبی لیاقتی تو دراوج کلاس بی کلاسی تووصله ی زشت یک لباسی حیف است بگویمت خری تو پارسه سگ وعنتری تو آویزه ی گوش کن ازاین پس هردور وزمان وپیش هرکس زین بعدبه هرکجا رسیدی هرجاکه نشان زتورک دیدی برخیزووفای خودنشان ده درمحضر تورک دم تکان ده یادت نرود ولوبگاهی این گفته ی یادگارشاهی