واژه گرانش و سامانه به جای جاذبه و منظومه/سیستم

بکوشیم هر روز یک واژه‌ی پارسی را یاد بگیریم

از این پس به جای واژه‌های بیگانه‌ی «سیستم» و «منظومه» از واژه‌ی زیبا و پارسی «سامانه» بهره ببریم.

از این پس به جای واژه‌های بیگانه‌ی «جاذبه» از واژه‌ی زیبا و پارسی «گِرانِش» بهره ببریم.

معادل فارسی کلمات منظومه سیستم

با درمیان‌گذاشتن (sheare) کردن این پس با دوستان خود این فرهنگ را گسترش دهید.

#پارسی #زبان_پارسی #زبان_فارسی #مترادف_پارسی #پارسی_بگوییم #معادل_فارسی #منظومه_خورشیدی #نجوم #ستاره_شناسی #سامانه_خورشیدی #جاذبه #گرانش #واژه #کلمه #لغت

/ 0 نظر / 44 بازدید