بهرام پنجم ساسانی / بهرام گور

   بهرام پنجم ساسانی یا همان وهرام پنجم که در تاریخ و ادبیات ایران به «بهرام گور» پُرآوازه است، فرمان‌روای ایران در زمان ساسانیان بود که به جای پدرش «یزدگرد یکم» در سال 421 تا 438 میلادی برتخت نشست.

   بهرام گور توانست مرزهای شرقی ایران را آرام کند و هیطاله‌های بیابان‌نشین را شکست دهد. او تاج فرمان‌روای آن‌ها را غنیمت گرفت و آن را به آتش‌کده‌ی آذرگشنسپ در شهر شیر در بخش آذربایجان ایران پیش‌کش کرد. بهرام پس از جنگ با بیزانس و امپراتوری روم توانست پیمان‌نامه‌ی بلندمدت خوبی را با این  هم‌آورد توانمند در آن زمان امضا کند.
  هم‌چنین بهرام پنجم ساسانی توانست ارمنستان را به یعنی ایران بازگرداند و سپس مرزهای ایران را تا شهر کراچی و دیبل هند پیش‌برد. بهرام گور سرانجام در نزدیکی‌های اسپهان در هنگام شکار گورخر در باتلاق فرو رفت و چشم از چهان بست.

  از دیگر کارهای بهرام گور این بود که شمار فراوانی از لولیان (کولیان) را از هند به ایران آورد تا در میان مردم به خنیاگری بپردازند و شادی در میان مردم گسترش پیدا کند. کولیان از همین زمان در سراسر جهان پخش شده‌اند.
---
بهرام گور به شکار و باد‌گساری و شادی بسیار دل‌بسته بود و به همین‌روی او را بهرام گور خوانده‌اند.

آن قصر که جمشید درو جام گرفت*/*آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر*/*دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟

/ 0 نظر / 113 بازدید