تصویر: نمایی از پایکوبی و رقص سماع

فرتور (عکس) امروز: نمایی از پایکوبی و رقص سماع

سماع به نوعی از رقص صوفیه شامل چرخش بدن همراه با حالت خلسه برای اهداف معنوی گفته می‌شود. سماع سابقه دیرین تاریخی داشته و پس از اسلام موافقان و مخالفانی نیز در این دین پیدا نموده‌است.

عشق، ذرات جهان را در سماع آورده‌است//چون سپند، افسردگان را کارفرما آتش است
/صائب تبریزی/

/ 1 نظر / 143 بازدید