مترادف فارسی کلمه مثال، مثل، وب سایت و مخصوص

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز

به جای واژه‌ی «مثال»، واژه‌ی پارسی «زَبان‌زَد» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «مثل»، واژه‌های پارسی «مانند» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «مخصوص»، واژه‌ی پارسی «ویژه» را به‌کار ببریم ---
به جای واژه‌ی «وب‌سایت»، واژه‌ی پارسی «تارنما» را به‌کار ببریم  

/ 0 نظر / 255 بازدید