آتشکده ی آذرگشسپ / گنزک / عکس

آتشکده ی آذرگشسپ / گنزک

  آتشکده آذرگشسب یا آتورگشسب معنی آن را آتش جهنده گفته‌اند. این آتشکده در آذربایجان جای داشته و در سده‌های پیش از فتح اعراب مهم‌ترین مرکز دینی ایرانیان بود.  این آتش‌کده ویژه‌ی طبقهٔ رزمیان و سپاهیان بود.

در ایران باستان سه آتش‌کده‌ی پایه‌ای و بزرگ وجود داشته‌است که با سه طبقهٔ جامعهٔ اجتماعی ایران پیوند داشته‌است.

۱. * آتش موبدان، آتورفرنبع
۲. * آتش ارتشیان، آذرگشسب
۳. * آتش کشاورزان، آتوربرزین مهر

درباره آتشکده ی گنزک یا شیز در این نشانی بخوانید:

http://ariapars.persianblog.ir/post/192

 

عکس ویرانه‌های آتشکده ی آذرگشنسپ / تخت سلیمان

/ 0 نظر / 4 بازدید