مترادف و معادل پنت هوس، معاهده، عهد و سلامتی

واژه‌های پارسی پیشنهادی امروز

به جای واژه‌ی «معاهده»، واژه‌ی پارسی «پیمان‌نامه» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «عهد»، واژه‌های پارسی «پیمان» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «سلامتی»، واژه‌ی پارسی «تَن‌دُرُستی» را به‌کار ببریم
---
به جای واژه‌ی «پِنت‌هَوس»، واژه‌ی پارسی «شاه‌نشین» را به‌کار ببریم

/ 0 نظر / 80 بازدید