تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ

تاریخ و فرهنگ و زبان ایران بزرگ فرهنگی

 
عکس ققنس مرغ افسانه ای ایرانی
نویسنده : کورش محسنی - ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۱
 
کوتاه درباره ی ایران و قُقنس 
 قُقنس مرغی افسانه ای و ایرانی همانند سیمرغ است. قُقنس مرغی خوش رنگ و خوش آواز است که منقار او سیصد و شصت سوراخ دارد و بر کوه بلندی در برابر باد می‌نشیند و آواهای نغز و شگفت از منقار خود بر می‌آورد. هزار سال می‌زید و چون سال هزارم فرا می‌رسد و مرگش نزدیک می‌گردد‚ هیزم فراوانی گِرد خویش می‌آورد و بر بالای آن می‌نشیند و آهنگی شیرین می‌سراید و بال‌ها بر یکدیگر می‌زند : بدان گونه که از بال او آتشی می‌جهد و در هیزم می‌افتد و او در آتش خود می‌سوزد و از خاکسترش تخمی پدیدار می‌شود و از آن قُقنسی دیگر بر می آید. 
ایران نیز همچون آن مرغ بی همتا بارها در چنین آتشی سوخته و باز از خاکستر خویش زاده است : این دو همانندند.
*
برگرفته شده از: 
http://ariapars.persianblog.ir/post/89
عکس ققنس مرغ افسانه ای ایرانی