تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ

تاریخ و فرهنگ و زبان ایران بزرگ فرهنگی

 
عکس شاهزاده پارتی سورنا
نویسنده : کورش محسنی - ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٠
 

فرتور: شاهزاده‌ی پارتی (سورنا؟) / اشکانیان بخش 2

اشکانیان به یاری و پشتیبانی بزرگانی که مانند خود آن‌ها از تیره‌ی ایرانی شمالی «داهه» بودند، با سربازگیری و لشکرکشی، نخست بر بخش پارت چیره شدند و پس از آن به بازپس‌گیری سراسر ایران پرداختند و دولت ایرانی تازه‌ای به میان آوردند و باز هم آداب و آیین هخامنشی و ایرانی را رواج دادند. قدرت نخست از غرب و جنوب‌غربی به سوی شمال کشور، جابجا شد و مردم آن‌جا (شمال‌شرق) صفات ایرانی را پاک‌تر نگه داشته بودند. بنابر این دولت اشکانی با وجود رنگ یونانی اندکی که داشت، از دیدگاه ایرانی بودن حتا پاک‌تر از دولت هخامنشی بود.
بلاش یکم دستور گردآوری اوستا را داد. اوستایی که نه تنها یک کتاب دینی، که بیش‌تر به یک دانش‌نامه می‌مانده است و بنابر یک گزارش دینی زرتشتی، اسکندر گجستک، آن را که بر روی دوازده هزار پوست گاو با آب طلا نوشته شده بود پس از ترجمه به زبان یونانی و فرستادن به یونان، سوزاند!
http://ariapars.persianblog.ir/post/248

 عکس سردار پارتی سورنا - عکس شاهزاده ی اشکانی در موزه ملی