تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ

تاریخ و فرهنگ و زبان ایران بزرگ فرهنگی

 
ایران شمالی یا اران کجاست؟
نویسنده : کورش محسنی - ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٦
 

بخش شمالی رود ارس که امروزه «جمهوری آذربایجان» نامیده می شود در واقع هیچ گاه در اسناد تاریخی تا نزدیک به 150 سال پیش، هیچ گاه آذربایجان نامیده نشده است.

 این نام پس از اشغال (قراردادهای ننگین ترکمن چای و گلستان) بخش های شمالی ایران به دست دولت متجاوز روسیه برای این منطقه گذاشته شد تا در آینده کشور روسیه بتواند به بهانه ی الحاق بخش شمالی و جنوبی و سپس اشغال کردستان و خوزستان خود را به آب های گرم خلیج پارس برساند. در همگی اسناد و نقشه های برجای مانده از بخش شمالی رود ارس، با نام های «اران» (=گونه ای دیگر از نام ایران) و آلبانی و قفقاز یاد شده است.
بی گمان ایران شمالی یا اران، در زمان قدرمتند شدن کشور ایران، باید هر چه زودتر به دامان مام میهن (ایران) بازگردد. درباره ی قرارداهای ننگین ترکمن چای و گلستان و چگونگی گزینش نام جعلی جمهوری آذربایجان بخوانید:

http://ariapars.persianblog.ir/post/243