تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ

تاریخ و فرهنگ و زبان ایران بزرگ فرهنگی

 
از کتاب "شوهر آهو خانم" نوشته‌ی علی محمد افغانی
نویسنده : مهرداد آتورپاتگانی - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
 

گفتآورد روز: از کتاب "شوهر آهو خانم" نوشته‌ی علی محمد افغانی

" چه می بینی؟ شیطان لعیم، هم‌چنان که شانه‌های ضحاک را بوسید و برآن جفتی مار رویانید، بر دل تو بوسه زده است تا درون آن کرمی پدید آید و کم کم به اژدها تبدیل گردد! چنان که می بینیم اژدهایی آن‌قدر زشت و دوزخی که روزگارت را به سیاهی بکشاند. آیا نفس شوم و زهرآگین همین موجود پلید نیست که تو شعله‌ی عشق‌اش پنداشته‌ای؟"


 
 
قهوه ارمنی یا قهوه ی ترک؟
نویسنده : مهرداد آتورپاتگانی - ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
 از آن جایی که کشور ترکیه کنونی پیش از هجوم قبایل ترک از آسیای میانه به سمت غرب یعنی ایران و آناتولی، کشوری ارمنی + کرد (ایرانی) + یونانی + قبرسی نشین بوده است و سپس به ترکیه آوازه یافته، احتمالا نام قهوه‌ی ارمنی جای خود را به قهوه ی ترک داده است. می توان این گونه از قهوه را قهوه ی ارمنی نامید.


 
 
عکس: یپرم خان ارمنی رهبر مشروطه
نویسنده : مهرداد آتورپاتگانی - ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
 

درباره ی زندگی نامه ی یپرم خان ارمنی در این نشانی بخوانید
http://ariapars.persianblog.ir/post/326

عکس یُپرم خان ارمنی از رهبران جنبش مشروطه خواهی

عکس شماری از جنگجویان مشروطه خواه


 
 
عکس کریم خان زند و شیوه رفتاری او
نویسنده : مهرداد آتورپاتگانی - ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
 

 کریم خان مردی شادمان‌روی، شوخ، و بزم‌دوست بود. در سواری و جنگ‌آوری بسیار دلاور و چیره‌دست بود. ساده، نیک‌اندیش و دادگر بود و تا جایی که شدنی بود از سخت‌گیری دوری می‌جویید. در هزینه‌ها روش بهینه را به‌کار برده و ساده‌پوشی پیشه کرده و چیت ناصرخانی که از بروجرد برایش می‌آوردند می‌پوشید و گه‌گاه در صورت نیاز بر آرنج‌اش وصله می‌زد. به دانشمندان و دانش‌جویان احترام می‌گذاشت و در کار دین پی‌ورزی و تعصب نداشت و به خرافات همه‌گیر، بی‌باوری و بی‌اعتقادی نشان می داد.  این رفتارهای نیک، بخشش‌ها، ساختن دوست از میان دشمنان، احترام به باورهای دینی و دوری جستن از سخت‌گیری مذهبی، دوران جوانی سخت و دلاوری‌های جنگی فراوان باعث می‎شود میان کریم خان زند و کورش بزرگ همسانی‌ها و هماهنگی‌هایی که تنها ویژه‌ی این دو شخص است ببینیم.

برای خواندن بیش تر درباره ی کریم خان به این نشانی بروید
http://ariapars.persianblog.ir/post/237 


 
 
ستایش خرد از شاهنامه ی فردوسی
نویسنده : مهرداد آتورپاتگانی - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
 

شعر فردوسی در ستایش خرد و دانش و آگاهی در آغاز شاهنامه جایگاه خِرَدگرایی و دانش را در نزد او به ما نشان می دهد

کنون ای خردمند وصف خرد//بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد//که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد//ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای//خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست//وزویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان//نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد//که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش//دلش گردد از کرده‌ی خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند ورا//همان خویش بیگانه داند ورا

ازویی به هر دو سرای ارجمند//گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگری//تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرینش خرد را شناس//نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان//کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان

خرد را و جان را که یارد ستود//و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود//ازین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کرده‌ی کردگار جهان//ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی//به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی//از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن//بدانی که دانش نیابد به من


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →