تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ

تاریخ و فرهنگ و زبان ایران بزرگ فرهنگی

 
خرید کتاب پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان اثر محمد رضا محسنی

برگرفته شده از تارنمای شخصی محمد رضا محسنی حقیقی:

http://www.rezamohseni.ir

 کتاب «پان‌ترکیسم، ایران و آذربایجان» به چاپ دوم رسید

نویسنده: محمد رضا محسنی حقیقی     
چاپ یکم 1389   -   چاپ دوم 1392
ناشر: سمرقند

شمارگان چاپ یکم 2000

شمارگان دوم: 1000

خرید کتاب با 35% تخفیف با تماس با این نشانی رایانامه

خرید با تماس تلفنی انتشارات سمرقند 88825160 -021

 خرید با تماس تلفنی انتشارات هزار 66923946 -021

 خرید با تماس با کتاب‌فروشی و انتشارات سیوند شیراز 2282378-0711